söndag 20 december 2015

Processer. Galleri Ting våren 2015


Jag sjunger långsamhetens lov och Drömhus / Hymn to slow motion and Dream house
Bryderier / Embroidery
Undulatens väg / The budgies way
Längtan 24,90 / Longing 24,90Laga / Mend
Växa / Grow
Skymning på Kollingevägen / Dusk on Kollinge road
Verken i utställningen är poetiska hyllningar till de långsamma skeendena. I kartong, foto, teckning, film, broderi och måleri fångar jag och lyfter fram den värdefulla nutiden. Samtidigt är framtiden allestädes närvarande. I form av strävan, hopp och längtan.


The pieces in the exhibition are poetic tributes to the slow processes. In cardboard, photography, drawing, embroidery, film and painting I capture the precious now, whilst also the future is present, in the shape of strife, hope and longing.