lördag 14 juli 2012

Det handlar mer om livet än om döden / It´s more about life than death

Utställningen Det handlar mer om livet än om döden visas nu på Jaktpaviljongen, Folketspark i Malmö.
The exhibition It´s more about life than death is now showing at Jaktpaviljongen, Folketspark in Malmoe.

11-22 juli. Onsdag-fredag kl 14-20. Lördag-söndag kl 12-18. Välkomna!


Livet och döden definierar varandra. Från dess att vi föds går vi mot döden, tillsammans med allt annat levande. Det är den tiden som är livet, och det är viktigt. Dessa tankar behandlar jag i verket Det handlar mer om livet än om döden. Verket är en installation av målningar och ett flertal filmer som visas samtidigt på tvapparater noggrant utplacerade i rummet. Men trots sina många komponenter är det lågmält och poetiskt. Filmerna visar glimtar från min verklighet. Omgivningar jag rör mig i, skeenden jag bevittnar. Tex en bussresa genom ett snölandskap, ett åskväder, en humla som förgäves försöker ta sig genom en fönsterruta, en ensam koltrasts sång och en 30årsfest. Detta kontrasterar till de små stilla målningarna med motiv från en begravning, och de båda uttrycken ger tyngd åt varandra.

Life and death defines each other. From the time of our birth we are dying, and so are all other living things.It´s that time that is our life, and it´s important. These thoughts are what the piece It´s more about life than death deals with. The piece is an installation made up of paintings and several short films shown simultaneously on tvs carefully placed around the room. Despite its many components it isn´t busy but subtle and poetic. The films depict glimpses of my reality. The suroundings I frequent, ocurrences that catch my attention. A journey on a bus through a snowy landscape for instance, a thunder storm, a solitary blackbirds song or a thirtieth birthday party. The moving images are juxtaposed by the small and quiet paintings of a funeral, and the two emphasize each other.